Handelsbetingelser erhvervskunder

Handelsbetingelser erhverv

Købsbetingelserne gælder for erhvervs køb af varer på Guldahl Kølemøbler.

Siden ejes og drives af:
Guldahl Aps.
CVR-nr. 14679189
Langballe 6
8700 Horsens
Tlf. nr.: 7626 7090
E-mail: info@guldahl.dk

Betaling
Alle priser på hjemmesiden er angivet eksklusive moms.
Betaling kan ske ved brug af følgende betalingsmidler: Fakturabetaling.
Varen afsendes, når indbetalingen er registreret og godkendt.
Hvis der er bestilt flere varer i en ordre, og én eller flere af varerne ikke kan leveres med det samme, fremsendes særskilte fakturaer, således at betaling ikke sker før der kan leveres.

Levering
Vi tilbyder at levere varer til adresser i Danmark.
Vi leverer til kantstenen.
Varerne leveres 5 hverdage efter din bestilling.
Vi tilbyder følgende leveringsformer: Postnord eller egen levering.
Vi tilbyder gratis levering.

Billeder
Ved bestilling skal der tages forbehold for at billedmaterialet på hjemmesiden kan afvige fra det faktiske produkt, da der skal tages højde for nyere modeller og opdaterede versioner. Er du i tvivl herom skal du kontakte kundeservice.

Reklamation – hvis der er noget galt med varen
Ved køb af varer finder købelovens regler anvendelse. Du har 1 års reklamationsret, hvis varen har en mangel. En mangel er fx en fabrikations- eller materialefejl, eller en forkert oplysning om varen. Derimod er almindelig slitage, eller skader du selv har påført varen, ikke en mangel.

Hvis varen har en mangel, og du reklamerer rettidigt, har du ret til i første omgang at få varen repareret eller ombyttet. Hvis det ikke kan ske, eller det ikke sker inden rimelig tid, kan du efter omstændighederne få pengene tilbage eller afslag i prisen.

Opdager du en mangel, skal du reklamere til os inden rimelig tid. Vi anbefaler, at du klager hurtigst muligt, navnlig hvis der er tale om transportskader. Reklamerer du inden 2 måneder efter, at manglen er opdaget, er det dog altid inden for rimelig tid.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine rimelige og nødvendige fragtomkostninger. Gem derfor din kvittering.

Vil du klage til os over en mangel, beder vi dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Det er ikke et krav, men det gør det nemmere for os at finde fejlen, og det minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.
Send varen forsvarligt emballeret.

Klagemuligheder
Kan vi ikke blive enige om, hvad du har krav på, har du følgende klagemuligheder:
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: info@guldahl.dk