Service

Få en fast årligt, lovpligtig serviceaftale hos Guldahl Kølemøbler

Det er vigtigt at vedligeholde sit køle- og klimaanlæg således, at du sikre en optimal drift, forlænger levetiden samt mindsker risiko for miljømæssige konsekvenser ved evt. utætheder.

Iflg. Dansk lovgivning skal køle- og klimaanlæg have mindst et årligt eftersyn. Du kan læse hvad loven siger her.

Køle-, frost- og varmepumpeanlæg med en fyldning på mere end 1 kg kølemiddel, skal have minimum et årligt eftersyn, hvilken skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion/øvelse heri.

For køle anlæg med en fyldning på mere end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige lovpligtige eftersyn udføres af en certificeret tekniker fra et certificeret kølefirma, som opfylder standarden indenfor DS/EN ISO 9001:2015

Guldahl opfylder alle lovens krav med certificerede og sagkyndige medarbejdere og tilbyder at løse alle former for lovpligtige eftersyn på køle- og varmeanlæg, køle- og fryserum, industrikøling, vandkøling og klimaanlæg.

Som kunde hos Guldahl, overtager vi vedligeholdelsen af dit anlæg og sikrer at anlægget kører effektivt, sikkert og miljørigtigt. Vi sørger for automatisk at varsle et kommende eftersyn, samt at forestå eftersynet og eventuel udbedre anbefalede reparationer efter aftale. 

Du får dermed fuldt udbytte af din investering og en langt mindre risiko for uheldige produktionsstop eller nedbrud med deraf følgende mistet omsætning. Skulle uforudsete hændelser opstå, så har vi 24 timers tilkalds ordning, hvilket sikrer en hurtig indgriben.

En serviceaftale med Guldahl indeholder

  • At vi husker dig på dit faste årlige eftersyn
  • At du overholder det lovpligtigt eftersyn og har dokumentation herfor
  • At du ved at sørge for at dit anlæg er vedligeholdt, sparer penge på både drift og din elregning.
  • At du får den bedste og mest miljøbevidste drift
  • At du oplever færre eller ingen driftsforstyrrelser
  • At levetiden på dit anlæg bliver længere
  • At du har dokumentation for alle ændringer og udskiftninger på anlægget
  • At du får rådgivning og information om anlæggets tilstand
  • Mulighed for tilkøb af 24 timers overvågning og logning af temperatur
  • Mulighed for tilkøb af døgnvagt

Ring og få et tilbud på service

Har du spørgsmål, eller vil du gerne have en pris på hvad en serviceaftale for dit anlæg koster, så ring til Brian Thukær Madsen på 76265090